Zadost o informace, 1 Co 166/2009-318 a 1 Co 89/2011-402

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Dvořák

Povinný subjekt: Vrchní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí rozsudků uvedených v předmětu žádosti.

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Dvořák

Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zadost o informace,
1 Co 166/2009-318 a 1 Co 89/2011-402" s evidenčním číslem
adb7a52c-56fe-430e-a9c1-62fbe0648f8d a s běžným číslem 3717/2014 bylo
doručeno dne 17.08.2014 11:39:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chloupková Renáta, Bc., Vrchní soud v Olomouci

6 příloh

VRCHNÍ  SOUD  V  OLOMOUCI,  Masarykova  1,  771  00   Olomouc

--------------------------------------------------------------------------

 

[1]Váš dopis zn.: Ze dne: 17.8.2014 Naše spis.zn.: Si 43/2014 Vyřizuje:
Bc. Renáta Chloupková telefon: 585532314 e-mail:
Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail] Datum: 19.8.2014

[2]Zdeněk Dvořák [FOI #3136 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Žádost o poskytnutí informací

 

            Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené
Vrchnímu soudu v Olomouci dne 17.8.2014 Vám v příloze zasílám usnesení
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14.7.2010 č.j. 1Co 166/2009-318 a
rozsudek ze dne 27.4.2011 č.j. 1Co 89/2011-402, v anonymizované podobě.

                                          

       S pozdravem

 

 

                                                                                           
          JUDr. Eustasie Rutarová v.r.

                                                                 
                                             místopředsedkyně

                                                                                                     
Vrchního soudu v Olomouci

 

Za správnost:

Bc. Renáta Chloupková  

 

 

 

 

Příloha

2x rozhodnutí VS dle textu

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní soud v Olomouci vyžaduje e-mail]