Žádost o dokumenty

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Dne 11.1.2010 bylo vydáno integrované povolení firmě BIO-GEO-EKO, spol.
s r.o. „Dekontaminační plocha GENŽE na parcele 7413/1 (PK441)v katastru obce Mutěnice – zařízení pro využívání odpadů“, dne 7.9.2010 byla vydána změna č.1 tohoto povolení, kde došlo ke změně provozovatele zařízení na firmu ENVISERVIS, s.r.o. Dále bylo Vašim úřadem stejné firmě vydáno integrované povolení na podobné zařízení v Rokytí na parcele 4569 v k.ú. Mutěnice.

Jménem našeho ekologického spolku Vás tímto žádám o zaslání:

- aktuálního havarijního plánu pro obě zařízení vč. data jejich vydání a expirace
- provozního řádu pro zařízení Dekontaminační plochu Genže vč. data vydání a expirace

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Jihomoravský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2015-01-07 11:51:33.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o dokumenty
Identifikátor / Identier: KUJM0C14GKEA

Jihomoravský kraj

6 příloh

------------------------------------------------
PID : KUJMP01H66RZ
Značka : JMK 1676/2015
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Životní prostředí
Věc : Poskytnutí informací
Věc podrobně : Poskytnutí informací
Datum podání : 20.1.2015