Žádost o dokumenty

Přemysl Rozehnal vznesl tento dotaz dotaz na Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Žádáme Váš úřad jménem našeho spolku o dokument k provozům dekontaminační plochy Genže na parcele 7413/1 (PK 4411) a Rokytí na parcele 4569 v ku. Mutěnice. Provozovatelem obou zařízení je firma ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4, 695 Hodonín, IČ29218357. Pod jednacím číslem:

241-2075/2001/ŠV/Kr ze dne 22.5.2001

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Jiri Holly, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

1 příloha

Dobrý den,

v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti.

dr. Hollý

--
JUDr. Jiří Hollý
Náměstek ředitele pro úsek správních činností
KHS Jmk se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, tel. 721865025
e-mail: [email address]