Žádost o dokumenty

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Hodonín měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Město Hodonín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Žádáme Váš odbor obecného stavebního úřadu jménem našeho spolku o
dokumenty k provozům dekontaminační plochy Genže na parcele 7413/1
(PK 4411) a Rokytí na parcele 4569 v ku. Mutěnice. Provozovatelem
obou zařízení je firma ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4,
695 Hodonín, IČ29218357. A to:

- projektovou dokumentaci k oběma dekontaminačním plochám
- protokoly o zkoušce těsnosti obou ploch i jejich záchytných jímek

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice