Žádost o dokumenty

Dotaz byl částečně úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Město Hodonín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Žádáme Váš odbor obecného stavebního úřadu jménem našeho spolku o
dokumenty k provozům dekontaminační plochy Genže na parcele 7413/1
(PK 4411) a Rokytí na parcele 4569 v ku. Mutěnice. Provozovatelem
obou zařízení je firma ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4,
695 Hodonín, IČ29218357. A to pod jednacími čísly:

- 4973/87-88/Šť z 18.2.1988
- 1546-3/89/Šť z 31.7.1989

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Kočvara Tomáš, Město Hodonín

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze tohoto oznámení Vám zasíláme odpověď na podání ze dne 5. 1.
2015.

 

S pozdravem

 

Tomáš Kočvara, DiS.

referent stav. úřadu

 

Městský úřad Hodonín

obecný stavební úřad

Horní Valy 2

695 35  Hodonín

Tel: 518 316 135

e-mail: [1][email address]

[2]www.hodonin.eu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hodonin.eu/