Žádost o dokumenty

Dotaz byl částečně úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Město Hodonín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace
o životním prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

Žádáme Váš odbor životního prostředí jménem našeho spolku o dokumenty k provozům dekontaminační plochy Genže na parcele 7413/1 (PK 4411) a Rokytí na parcele 4569 v ku. Mutěnice. Provozovatelem obou zařízení je firma ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4, 695 Hodonín, IČ29218357. A to pod jednacími čísly:

- ŽP01/vyj -3356,3357
- ŽP/AM/01/4584/248
- ŽP/01/21/4718/231

Dále žádáme o Provozní řád a Havarijní plán dekontaminační plochy Genže na
parcele 7413/1 (PK 4411). Provozovatelem zařízení je firma
ENVISERVIS, s.r.o., ul. Legionářů 1501/4, 695 Hodonín, IČ29218357.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Kotrlová Jarmila, Město Hodonín

2 přílohy

Dobrý den,

Dne 5.1.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádáte o
dokumenty k provozům dekontaminační plochy Genže na parcele 7413/1 (PK441)
a Rokytí na parcele 4569 v k.ú. Mutěnice. Provozovatelem obou zařízení je
firma ENVISERVIS, s.r.o. A to pod jednacími čísly:

 

ŽP01/vyj -3356, 3357

ŽP/AM/01/4584/248

ŽP/01/21/4718/231

 

K tomu Vám sdělujeme:

ŽP01/vyj -3356,3357 – jedná se vyjádření Okresního úřadu Hodonín, referátu
životního prostředí z roku 2001. Tyto dokumenty mají dobu skartace 5 let a
již byly skartovány.

ŽP/AM/01/4584/248 – Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a
k provozování zařízení k úpravě odpadů, souhlas s provozním řádem tohoto
zařízení – je uveden v příloze.

ŽP/01/21/4718/231 – jedná se o havarijní plán z hlediska ochrany vod
z roku 2001. Havarijní plány mají omezenou platnost a po skončení
platnosti jsou skartovány.

 

Dále žádáte o Provozní řád a Havarijní plán dekontaminační plochy Genže na
parcele 7413/1, provozovatelem zařízení je firma ENVISERVIS, s.r.o., IČ
29218357.

 

Dne 11.1.2010 bylo vydáno integrované povolení firmě BIO-GEO-EKO, spol.
s r.o. „Dekontaminační plocha GENŽE – zařízení pro využívání odpadů“, dne
7.9.2010 byla vydána změna č.1 tohoto povolení, kde došlo ke změně
provozovatele zařízení na firmu ENVISERVIS, s.r.o.  Krajský úřad uděluje i
souhlas s provozním řádem a proto si musíte provozní řád, případně
 havarijní plán vyžádat na Krajském úřadě Jihomoravského kraje odboru
životního prostředí, náš úřad nemá tyto dokumenty k dispozici.

 

S pozdravem.

 

Ing. Jarmila Kotrlová

Vedoucí odboru životního prostředí

 

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Tel: +420 518 316 313

Mob: +420 724 326 465

Web: [1]www.hodonin.eu

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.hodonin.eu/
2. mailto:[email address]

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Kotrlová Jarmila

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

Dne 6.1.2015 jsme obdrželi Vaši odpověď na náš dotaz za dne 4.1.2014 ohledně provozů f. Enviservis. Za vstřícnost děkujeme.

Prosíme o doplnění informací k Vaší odpovědi na naši žádost o dokument:

ŽP/01/21/4718/231, ke kterému jste uvedla, cituji: "Jedná se o havarijní plán z hlediska ochrany vod
z roku 2001. Havarijní plány mají omezenou platnost a po skončení platnosti jsou skartovány."

Ptáme se:

- jakou expirační dobu má v tomto případě onen havarijní plán ?
- má Váš úřad od této firmy na tento provoz k dispozici nový ? (v případě že ano, tak žádáme o jeho zaslání)
- pokud tento dokument k dispozici nemáte, tak který úřad ho má ?

S pozdravem,

Přemysl Rozehnal
Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

Kotrlová Jarmila, Město Hodonín

Dobrý den,
- podle vodohospodářské evidence byl dokument ŽP/01/21/4718/231 - Havarijní plán vydán 11.7.2001, jeho platnost v evidenci ale uvedena není. Platnost havarijních plánů bývá maximálně 5 let, tento dokument byl tedy již skartován.
- nový havarijní plán náš odbor nemá k dispozici
- integrované povolení na dekontaminační plochy vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, obraťte se prosím na tento úřad

S pozdravem.

Ing, Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru životního prostředí

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Tel: +420 518 316 313
Mob: +420 724 326 465
Web: www.hodonin.eu
e-mail: [email address]

ukázat citované pasáže