Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Konvička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o dodatečné řízení pozůstalosti po Elišce Konvičkové 575113/1353

Jaroslav Konvička vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud Frýdek-Místek

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Jaroslav Konvička přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslav Konvička

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto Okresní soud ve Frýdku-Místku o dodatečné řízení o pozůstalosti po Elišce Konvičkové 575113/1353, bytem ve Frýdku-Místku, Wolkerova 1533, PSČ 73801, zemřelé dne 16.11.2014.

Odůvodnění

Dne 15. 12. 2017 se přihlásila s doplatkem cca 4 600 Kč pro výše jmenovanou UNION banka, a. s. "v likvidaci" Hrabákova 1, Ostrava.
V době řízení o pozůstalosti po Elišce Konvičkové nebylo o tomto doplatku nic známo.

S přátelským pozdravem,

Jaroslav Konvička (dědic po zemřelé)
Stará Riviéra 572
Frýdek-Místek
73801

tel.: 604 867 849
e-mail: [email address]

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o dodatečné
řízení pozůstalosti po Elišce Konvičkové 575113/1353" s evidenčním číslem
76d4dfeb-cdad-47d9-90fd-6c7296787f55 a s běžným číslem 4508/2018 bylo
doručeno dne 19.01.2018 12:24:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o dodatečné
řízení pozůstalosti po Elišce Konvičkové 575113/1353" s evidenčním číslem
76d4dfeb-cdad-47d9-90fd-6c7296787f55 a s běžným číslem 4508/2018, doručené
dne 19.01.2018 v 12:24:06 a ověřené dne 19.01.2018 v 12:26:07, bylo
přiřazeno ke spisové značce "47 D 1068/2014" a ke zpracování dne
22.01.2018 v 07:09:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jaroslav Konvička

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vaší reakci na žádost "Žádost o dodatečné řízení pozůstalosti po Elišce Konvičkové 575113/1353", která byla odeslána dne 19.1.2018. Termín pro reakci povinného subjektu vypršel dle zákona 5.2.2018. Proto prosím o urychlení řešení této záležitosti.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jaroslav Konvička

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 4508/2018" s evidenčním číslem 8fa0a5c0-b507-494a-92c9-9f86cb730249
a s běžným číslem 9083/2018 bylo doručeno dne 06.02.2018 06:42:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 4508/2018" s evidenčním číslem 8fa0a5c0-b507-494a-92c9-9f86cb730249
a s běžným číslem 9083/2018, doručené dne 06.02.2018 v 06:42:13 a ověřené
dne 06.02.2018 v 06:48:35, bylo přiřazeno ke spisové značce "47 D
1068/2014" a ke zpracování dne 06.02.2018 v 08:22:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Konvička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.