Žádost o anonymizovaný rozsudek

Richard Marčák vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ostravě

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Richard Marčák

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám Vás dle výše uvedeného zákona o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věcí spisové značky 81T6/2020 a případně i anonymizovaného rozsudku proti opravnému prostředku soudem druhé instance.

S přátelským pozdravem,

Richard Marčák

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
anonymizovaný rozsudek" s evidenčním číslem
db57950d-b60e-4be7-9a97-e0bef7222c2d a s běžným číslem 268802/2020 bylo
doručeno dne 18.11.2020 02:57:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 18. 11. 2020 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1254/2020.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555