Tomáš Burian

Povinný subjekt: Okresní soud v Chrudimi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí anonymizovaného rozsudku ve věci 7 T 116/2018. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Burian

Okresní soud v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
anonymizovaný rozsudek" s evidenčním číslem
868d38cf-1c25-41a8-8499-15d5087872d6 a s běžným číslem 951/2020 bylo
doručeno dne 12.01.2020 14:05:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chrudimi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
anonymizovaný rozsudek" s evidenčním číslem
868d38cf-1c25-41a8-8499-15d5087872d6 a s běžným číslem 951/2020, doručené
dne 12.01.2020 v 14:05:49 a ověřené dne 12.01.2020 v 14:07:06, bylo
přiřazeno ke spisové značce "20 SI 11/2020" a ke zpracování dne 13.01.2020
v 12:29:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chrudim

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Solnickova Ilona, Okresní soud v Chrudimi

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Ilona Solničková

referentka správy

Okresního soudu v Chrudimi