Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí rozsudku/ů v anonymizované formě ve věci sp.zn. 9 T 37/2017. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jan Havlík

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
anonymizovaný rozsudek" s evidenčním číslem
3d600a8c-f2e4-4de8-b9a6-8b96ab1d09b7 a s běžným číslem 148869/2018 bylo
doručeno dne 01.10.2018 19:18:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
anonymizovaný rozsudek" s evidenčním číslem
3d600a8c-f2e4-4de8-b9a6-8b96ab1d09b7 a s běžným číslem 148869/2018,
doručené dne 01.10.2018 v 19:18:55 a ověřené dne 01.10.2018 v 19:21:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "9 T 37/2017" a ke zpracování dne
02.10.2018 v 07:23:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Městský soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

2 přílohy

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

ukázat citované pasáže