Žádost o anonymizovanou kopii dokumentu

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor neměli požadované informace.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí anonymizované kopie k exekuci 134EX-20328/2014 a 49EXE2342/2014 (usnesení o zahájení exekuce + ukončení exekuce).

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

Podatelna EÚ Plzeň - město, Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, potvrzuje přijetí Vaší elektronické zprávy

s předmětem: Žádost o informace podle dotaz -Žádost o anonymizovanou kopii
dokumentu

přijaté od: Jana Volhejnová [[FOI #7693 e-mail] ??] na
adresu Instituce [Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor vyžaduje e-mail].

Zpráva byla zpracována dne 28.02.2019 v 13:59:31.

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor

Dobrý den,

k Vašemu emailu ze dne 28.2.2019 soudní exekutor sděluje, že Vaší žádosti
nelze vyhovět, neboť ve Vámi uvedeném exekučním řízení nejste účastníkem
řízení.

 

S pozdravem
Marie Schröpferová
---------------------------------------------------------
Exekutorský úřad Plzeň - město
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
evidenční číslo soudního exekutora: 134

bankovní spojení: č.ú. 2129000/5800, VS pro řízení 134 EX 20328/14:
2032814

Telefon: +420 377 464 009
Fax: +420 377 464 223
E-mail: Instituce [Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor vyžaduje e-mail]
Web: www.exekutors.cz