Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí vše objednávek, smluv a faktur mezi Městskou částí Praha 6 a následujícími subjekty v roce 2014, 2015 a 2016.

* S KOČÁRKEM PRAHOU.org, z.ú.
* BIG FISH & CO., s.r.o.
* BIG PRODUCTION, s.r.o.

Smlouvou, fakturou a objednávkou míním celé dokumenty
včetně jejich textu, poskytnuté ve formě umožňující zveřejnění na
webu (tedy po anonymizaci chráněných osobních údajů).

S přátelským pozdravem,

Pavel Weber

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Žádost informace ohledně sportu? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Žádost informace ohledně sportu? bylo doručeno 05.01.2016 13:00:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 000814/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

5 příloh

Vážený pane Webere,
na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/ 1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 1. 2016, kterou evidujeme pod
č.j. MCP6 000814/2016,  si Vám dovoluji zaslat všechny podklady, o které
jste tímto žádal, a souvisí tak s níže uvedeným:
- poskytnutí všech objednávek, smluv a faktur mezi MČ Praha 6 a
následujícími subjekty v roce 2014, 2015, 2016 pro:
* S KOČÁRKEM PRAHOU. org, z. ú.
* BIG FISH & CO., s.r.o.  
* BIG PRODUCTION, s.r.o.

K Vaší žádosti sděluji, že výše uvedené společnosti se ve spolupráci s MČ
Praha 6 na žádných akcích v roce 2014 a 2016 nepodílely a společnost BIG
PRODUCTION ani v roce 2015.
V přílohách připojuji požadované dokumenty.

Vzhledem k tomu, že se jedná v pořadí již o několikátou žádost s adresou
odesilatele [email address], ve které byly
uvedeny tyto skutečnosti, úřad byl v minulosti nucen se opakovaně vyjádřit
i k této části žádosti následovně.
"Není zcela zřejmé, kdo je míněn pod pojmem "žadatel". Pokud by tím byl
míněn povinný subjekt, tedy ÚMČ Praha 6, nejsme si vědomi, že by Vaší
osobě dal někdo souhlas s automatickým zveřejněním informace na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz.
Smyslem lnfZ je poskytnout informace, které spadají do působností
povinného subjektu a tyto informace jsou poskytnuty pouze a jenom žadateli
na základě předložené žádosti a nikoliv k dalšímu postoupení třetím osobám
nebo ke zveřejnění neomezenému počtu osob. V případě, že žadatel tak
učiní, nese, ve smyslu příslušných právních předpisů, plnou odpovědnost za
důsledky, které z tohoto jeho kroku vyplynou. Z této odpovědnosti se nelze
vyvinout shora uvedeným prohlášením."

S pozdravem

   

      Lucie Chourová
     sekretářka
     Kancelář městské části

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 154
     E-mail: [2][email address]
     Web: [3]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. http://www.informaceprovsechny.cz/
2. mailto:[email address]
3. http://www.praha6.cz/

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych požádal o doplnění mé žádosti 'Žádost informace ohledně sportu'.

žádám o poskytnutí všech SMLUV A FAKTUR mezi Městskou
částí Praha 6 a následujícími subjekty v roce 2014, 2015 a 2016.

* S KOČÁRKEM PRAHOU.org, z.ú.
* BIG FISH & CO., s.r.o.
* BIG PRODUCTION, s.r.o.

Smlouvou a fakturou míním celé dokumenty
včetně jejich textu, poskytnuté ve formě umožňující zveřejnění na
webu (tedy po anonymizaci chráněných osobních údajů).

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

S přátelským pozdravem,

Pavel Weber

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost informace ohledně sportu? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

beru zpět svou žádost o doplnění informací žádosti 'Žádost informace ohledně sportu'. Požadované informace jsem již nalezl ve vaší první odpovědi.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

S přátelským pozdravem,

Pavel Weber

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost informace ohledně sportu? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost informace ohledně sportu? bylo doručeno 23.01.2016 14:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 007609/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost informace ohledně sportu? bylo doručeno 23.01.2016 14:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 007610/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"