Žádost č.j. ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii žádosti č.j. ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc ze dne 20.května 2014

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.8.2014 18:56:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost č.j. ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/2014/523/MSc elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.8.2014 18:56:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 28.8.2014 07:02:29

Vaše podání ze dne: 27.8.2014 18:56:18 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost č.j. ÚOHS-P395/2014/VZ-10601/201... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX006BSH4
Datum zaevidování: 28.8.2014 06:57:53
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02AFFP
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #3189 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

............................

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 přílohy

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Poskytnutí informace - odpověď
PID dokumenu: UOHSX006CGKO
Datum podání: 4.9.2014

Aktuálně řeší referent: Škodová Pavlína Mgr.