Žádost - cenné papíry

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí následujících informací:

Má vaše město uzavřeny smlouvy s bankovními či obdobnými institucemi za účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej? Tedy smlouvy, na základě kterých vaše město investuje do cenných papírů či jiných aktiv prostřednictvím nějaké instituce. (Netýká se tedy smluv na běžné bankovní účty, úvěrové či obdobné smlouvy).

Pokud ano:

- prosím o zaslání kopie těchto smluv

- prosím o informace, jakou celkovou částku v Kč či jiné měně má ke dni obdržení žádosti vaše město prostřednictvím takovýchto smluv investovánu (nakoupeny cenné papíry či jiné investiční produkty)

- a prosím o informaci, zda má vaše město v rámci takové smlouvy sjednány jakákoli omezení, týkající se oborů, do kterých je možné vložené finanční prostředky investovat - například omezení na investice do alkoholu, zbraní, hazardu či aktivit, které poškozují životní prostředí.

S přátelským pozdravem,

Michal Berg

info-aacc, Statutární město Ostrava

Dobrý den,

Vaše žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. byla předána k dalšímu řešení kompetentnímu odboru a oddělení - středisko informačních služeb odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy a bude vyřizována v souladu se zákonem.

S pozdravem


Lenka Macurová
Supervizor kontaktního centra

OVANET a.s.
Hájkova 1100/13, 702 00
Ostrava – Přívoz
T +420 844 121 314
E Instituce [Město Ostrava vyžaduje e-mail]
W http://www.ovanet.cz
________________________________________
Od: Michal Berg [[FOI #7612 e-mail] ??]
Odesláno: 6. ledna 2019 16:29
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Město Ostrava
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Žádost - cenné papíry

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Statutární město Ostrava

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí následujících informací:

Má vaše město uzavřeny smlouvy s bankovními či obdobnými institucemi za účelem obhospodařování cenných papírů, jejich nákup či prodej? Tedy smlouvy, na základě kterých vaše město investuje do cenných papírů či jiných aktiv prostřednictvím nějaké instituce. (Netýká se tedy smluv na běžné bankovní účty, úvěrové či obdobné smlouvy).

Pokud ano:

- prosím o zaslání kopie těchto smluv

- prosím o informace, jakou celkovou částku v Kč či jiné měně má ke dni obdržení žádosti vaše město prostřednictvím takovýchto smluv investovánu (nakoupeny cenné papíry či jiné investiční produkty)

- a prosím o informaci, zda má vaše město v rámci takové smlouvy sjednány jakákoli omezení, týkající se oborů, do kterých je možné vložené finanční prostředky investovat - například omezení na investice do alkoholu, zbraní, hazardu či aktivit, které poškozují životní prostředí.

S přátelským pozdravem,

Michal Berg

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #7612 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

6/1/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Velecký Jiří, Statutární město Ostrava [1]16/1/2019

Vážený,

 

v souladu s Vaší žádostí o informaci Vám tímto v přiložených přílohách
zasíláme odpověď.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jiří Velecký

právník odboru

 

Magistrát města Ostravy

Odbor financí a rozpočtu

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

T +420 599 443 122

E [1][[2]emailová adresa]

W [2][3]www.ostrava.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/za...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.ostrava.cz/