Žádost 7775/2015-MD-CKDP o výjimku z pravidel

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo dopravy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii žádosti č.j. 7775/2015-MD-CKDP o výjimku z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb. podanou dne 11.02.2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 8.5.2015 19:20:05
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost 7775/2015-MD-CKDP o výjimku z pravidel

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 8.5.2015 19:20:05
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Žádost 7775/2015-MD-CKDP o výjimku z pravidel

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

 

Naše čj. 154/2015-072-Z106/4

 

Věc: Oznámení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací

 

Vážený pane Havlíku,

 

Ministerstvo dopravy převzalo dne 11. května 2015 Vaše dvě žádosti o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), které byly podatelnou
ministerstva zaevidovány pod č.p.  23440/2015-MD-CKDP a
23441/2015-MD-CKDP. V těchto žádostech jste požadoval poskytnutí „kopií
žádosti č.j. 7775/2015-MD-CKDP …a 7774/2015-MD-CKDP …o výjimku z pravidel
uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č.
416/2009 Sb. podanou dne 11.02.2015 byť i v anonymizované podobě.“
Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Vzhledem k tomu, že požadované informace jsou velmi obsáhlé (cca 80
stran), poskytnutí informace bez chráněných osobních údajů nepředstavuje
pro povinný subjekt pouze jednoduchou operaci (viz NSS čj. 7 As 20/2013 –
23) a požadované informace vyžadují konzultace mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
a na způsobu vyřízení žádosti, Ministerstvo dopravy s ohledem na
ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. prodlužuje zákonem
stanovenou lhůtu o 10 dní.

 

Odůvodnění:

 

Vzhledem k předmětu žádosti, kdy si žadatel vyžádal informace, vyžadují
 konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na předmětu žádosti a na způsobu  vyřízení žádosti, povinný
subjekt prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu o 10 dní.  

 

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

 

 

Ministerstvo dopravy

 

Naše čj. 154/2015-072-Z106/4

 

Věc: Oznámení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací

 

Vážený pane Havlíku,

 

Ministerstvo dopravy převzalo dne 11. května 2015 Vaše dvě žádosti o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), které byly podatelnou
ministerstva zaevidovány pod č.p.  23440/2015-MD-CKDP a
23441/2015-MD-CKDP. V těchto žádostech jste požadoval poskytnutí „kopií
žádosti č.j. 7775/2015-MD-CKDP …a 7774/2015-MD-CKDP …o výjimku z pravidel
uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č.
416/2009 Sb. podanou dne 11.02.2015 byť i v anonymizované podobě.“
Vzhledem k tomu, že obě žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Vzhledem k tomu, že požadované informace jsou velmi obsáhlé (cca 80
stran), poskytnutí informace bez chráněných osobních údajů nepředstavuje
pro povinný subjekt pouze jednoduchou operaci (viz NSS čj. 7 As 20/2013 –
23) a požadované informace vyžadují konzultace mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
a na způsobu vyřízení žádosti, Ministerstvo dopravy s ohledem na
ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. prodlužuje zákonem
stanovenou lhůtu o 10 dní.

 

Odůvodnění:

 

Vzhledem k předmětu žádosti, kdy si žadatel vyžádal informace, vyžadují
 konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na předmětu žádosti a na způsobu  vyřízení žádosti, povinný
subjekt prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu o 10 dní.  

 

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika