Žádost

Dotaz byl úspěšný.

Kristýna Nováková

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás žádám o anonymizované kopie rozsudků, kdy Váš soud udělil výjimečný trest odnětí svobody na doživotí. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Kristýna Nováková

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost" s evidenčním
číslem 8f53bd75-655e-4f4b-97ee-3be0acad2c64 a s běžným číslem 221495/2018
bylo doručeno dne 29.10.2018 15:01:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

4 přílohy

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29. 10. 2018 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1245/2018.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555