Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Novotný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

žádost

Petr Novotný vznesl tento dotaz dotaz na Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Petr Novotný přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Petr Novotný

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chci se zeptat jak probíhají hygienické kontroly v restauracích vím o jedná v které prodávají prošlé a zkažené jídlo a mají v kuchyni dost velký nepořádek.Bylo by potřeba do této kuchyně nahlédnout je to doopravdy hnus.Pro zajímavost je to hospoda Hradešín ok.Kolín děkujeme občané obce Hradešín.

S přátelským pozdravem,

Petr Novotný

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - žádost“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu JPEG, PDF, odt, ppt, pptx, odp, gif, JPG, xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo, txt, rtf s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - žádost“ bylo doručeno 02.10.2016 10:40:05 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem HSHMP 48243/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

1 příloha

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12, p.s. 203
110 01 Praha 1
tel.: +420 296 336 700
fax: +420 224 212 335
e-mail: Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
web: www.hygpraha.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Novotný prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.