Zadání studie na lokalitu U Koupadel

Dotaz byl úspěšný.

Tomáš Znamenáček

Hezký den!

Mohl bych poprosit o zadání, které dostal pan architekt Radić pro svou studii lokality U Koupadel?

S pozdravem,

Tomáš Znamenáček

epodatelna, Město Boskovice

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.10.2018 16:44:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zadání studie na lokalitu U Koupadel elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.10.2018 16:44:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Boskovice ...

Vaše podání ze dne: 15.10.2018 16:44:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle d...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUBOX00PM6NA
Datum zaevidování: 16.10.2018 06:53:14
Váš osobní přístupový kód: MUBOSE04VX5Q
Vaše evidenční údaje: ZNAMENÁČEK TOMÁŠ, Nerudova 509/26, 68001 Boskovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zemachová...

...

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUBOX00PM6NAMUBOSE04VX5Q", nebo použijt...

Ing. Petr Zouhar, Město Boskovice

1 příloha