Žádám o poskytnutí rozsudku KS v Hradci Králové

Dotaz byl úspěšný.

Michaela Sochová

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii rozsudku č. j. 20 Co 374/2016-272 byť i v anonymizované formě.

S přátelským pozdravem,

Michaela Sochová

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádám o poskytnutí
rozsudku KS v Hradci Králové" s evidenčním číslem
d17b5ef9-bc83-44e0-b20c-89e0a04a514f a s běžným číslem 74780/2021 bylo
doručeno dne 09.06.2021 15:12:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan, Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 9. 6. 2021 zasílám požadovaný rozsudek
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2. 2017, č. j. 20Co
374/2016-272, v anonymizované podobě, a to jako přílohu této zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové