Žádám o poskytnutí rozsudku KS v Ústí nad Labem

Dotaz byl úspěšný.

Michaela Sochová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o poskytnutí rozsudku ze dne 24.5.2017 č.j. 84 Co 1183/2016-88 a jeho opravného usnesení ze dne 27.3.2018 č. j. 84 Co 1183/2016-130. Rozsudek není dostupný na portálu justice.cz.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michaela Sochová

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádám o poskytnutí
rozsudku KS v Ústí nad Labem" s evidenčním číslem
4662b72f-7fe8-4320-a1fb-8e81cc5e2654 a s běžným číslem 93922/2021 bylo
doručeno dne 08.06.2021 08:13:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 8.6.2021.

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně
potvrdila převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Kateřina Sigmundová, DiS.

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 388

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]