Za dva roky a tří měsíce nevyšetřila dluh na výživném

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

kohlerová olga

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Č.j,KRPA-203742-52/TČ-2018-1493. Dne 5.září 2018 ,byl proveden Úřední záznam na Obvodním ředitelství policie Praha IV.,U Plynárny 2,Praha 4, por,Bc.M.B, pani komisařka sepsala záznam,ohledně dluhu na výživném.Od Obvodního soudu pro Prahu 7,soudkyní Petrou Fischerovou,která nařídila šetření na dluhu na výživném. Firma KENDAL § PALMER,Jaurisova 4 ,Praha 4..Otec k soudu předložil až po dvanácti letech,výplatní pásky od účetní firmy,že výživné platil.! Po dobu pěti let od 1.6.2010 do 20.3.2015 bez jednatele a bez účetní,Pan Jucius Viktorias byl jednatelem od 1.6.2010 do 1.6.2010.
Z jakého důvodu trvá policii šetření přes dva roky.U soudu jsem se dozvěděla,že je chyba na straně policiie!
Žijeme v Ústavním státě,,jde o dluh na výživném a přesto policie nic neřeší,

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

epodatelna.policie@pcr.cz, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Název (předmět) Žádost o informace podle dotaz - Za dva roky a tří
datové zprávy: měsíce nevyšetřila dluh na výživném
Přidělené evidenční PID-EM-2020/103539
číslo v e-podatelně:
Datum a čas doručení 11.12.2020 17:10:52
datové zprávy:
Přijato od: [FOI #8497 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Za dva roky a tří měsíce nevyšetřila dluh na výživném, kterou jste
zaslal(a) na adresu elektronické podatelny [1]Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail],
byla po kontrole všech náležitostí přijata elektronickou podatelnou a
splňuje podmínky pro další zpracování stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby. Tato zpráva Vám nesděluje, zda a
jakým způsobem byla Vaše datová zpráva vyřízena. Informuje pouze o tom, že
zpráva byla elektronickou podatelnou přijata k dalšímu zpracování.
Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.
Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.
Confirmation message    
E-Registry of the Police of the Czech republic (Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Electronic Žádost o informace podle dotaz - Za dva roky a tří měsíce
submission name nevyšetřila dluh na výživném
(subject):
E-Registry PID-EM-2020/103539
evidence number:
Date and time: 11.12.2020 17:10:52
Received from: [FOI #8497 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

The message you have sent to the e-Registry address
“[2]Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail]“, entitled as Žádost o informace podle dotaz
- Za dva roky a tří měsíce nevyšetřila dluh na výživném, has been
successfully accepted, as it met the requirements for further processing
according to the conditions given by the Rule of government no. 259/2012
Coll.; details on use of the Document Management System.

 

This reply, however, does not provide you with the information associated
with the means of further processing but merely confirms that our
recipient system has received your message.

 

Please note this is an automatically generated message, do not reply.

 

NOTICE: This is not an emergency communication channel. In case of
emergency, please visit the Nearest Police Station or call 158 or 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy vyžaduje e-mail]