Vztah institutu trvalého pobytu k možnosti získání / držení ZP

Martin Jaroš vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Martin Jaroš

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o stanovisko / právní názor MV / v případě následující možné kazuistiky. Domnívám se, že problematika aplikace zák. č. 119/2002 Sb. a zák. č. 328/2002Sb. a souvisejících (zák. č. 133/2000 Sb.), spadá do Vaši gesce.

Můj dotaz se váže ke dvěma reálným situacím:

1.a)
Může být občan ČR (národnost česká), držitel českého OP, ovšem bez trvalého pobytu (dále jen "TP") v ČR (údaj TP v OP je prázdný) žadatelem o, resp. držitelem zbrojního průkazu?

1.b)
Pokud zákon č. 119/2002 Sb. pamatuje na cizince (coby žadatele o zbr. průkaz), u kterého dle odst. I. §2 písm. c) "postačuje" přechodný pobyt, není implicitně možné jako "adresu trvalého pobytu občana ČR" (s platným OP bez TP v ČR) dle stejné věty jeho uvést zahraniční adresu?
Pokud nikoli, je možné úvést adresu kontaktní? (tzn. na území ČR).

2)
Pokud se výše uvedená osoba (ať už s TP v ČR či nikoli) již držitelem zbrojího průkazu a následně se odhlásí z TP v ČR, bude ji zbrojní průkaz zadržen či odejmut, či je možné legálně drženou zbraň dle platného ZP držet i po odhlášení z TP v ČR?

Mám za to, že zatímco zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech (vč. dalších souvisejících Směrnic a Vyhlášek), zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci... na statut občana ČR bez TP v ČR pamatuje, zákon č. 119/2002 Sb. takovou situaci nezná.

Předem děkuji za Vaše stanovisko.

S přátelským pozdravem,

Martin Jaroš

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.2.2019 16:41:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vztah institutu trvalého pobytu k možnosti získání / držení ZP elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.2.2019 16:41:55 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vztah institutu trvalého ...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 27.2.2019 16:41:55
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04CWYXO.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX04D0V4D
Spis. značka: MV- 33268-2/OBP-2019
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Poskytnutí informací

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz