Kamila Jančová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám vystudovanou střední a vyšší zdravotnickou školu ukončenou absolutoriem a titulem DiS a pracuji jako zdravotní sestra. Ráda bych absolvovala kurz Vychovatel na vysoké škole Palestra v Praze https://vstvs.palestra.cz/course/vychova...
Zajímalo by mne, zda mi tento kurz bude stačit pro práci družinářky ZŠ.

S přátelským pozdravem,
Jančová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vzdělání
vychovatel ve školní družině', zaslané '19.02.2020 23:13:42' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXCTEL

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu uvádíme, že způsoby získání odborné kvalifikace
pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odborná kvalifikace vychovatele je upravena v § 16 tohoto zákona. Dle
ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících
získává vychovatel odbornou kvalifikaci vyšším odborným vzděláním získaným
ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene d)
a 1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo
pedagogiku volného času nebo na přípravu učitelů základní školy nebo
střední školy, nebo 2. studiem pedagogiky. Absolvováním programu
celoživotního vzdělávání s názvem Vychovatelství, uskutečňovaného Vysokou
školou tělesné výchovy a sportu Palestra, odbornou kvalifikaci vychovatele
získáte.    

 

S pozdravem

 

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy