Vzdělání ředitelka MŠ

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Scheinostova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Může mit ředitelka MŠ magisterské vzdělání v Magisterském oboru ucitelstvi pro SŠ(studium psychologie a Chemie, oborová státnice z psychologie a statnice z pedagogiky ve společném základu ), potřebnou praxi v MŠ mám. Pokud ne, je možné si zažádat o výjimku a kde?

S přátelským pozdravem,

Tereza Scheinostova

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vzdělání
ředitelka MŠ', zaslané '18.04.2018 07:19:29' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XEYUQ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mančalová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Scheinostová,

vzdělání pro učitele MŠ je dáno zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících.

Vzdělání v magisterském oboru "Učitelství pro SŠ", není vzdělání, kterým
byste kvalifikaci učitelky v MŠ získala, výjimky na vzdělání není možné
získat. 

S pozdravem
 
Mgr. Jana Mančalová
Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230
 
​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 546
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]www.msmt.cz

§ 6

Učitel mateřské školy

(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské
školy,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního
stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a
vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného
vzdělávacího programu vyšší odborné školy[3]^1) v oboru vzdělání zaměřeném
na přípravu učitelů mateřské školy,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného
vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské
školy,

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího
programu středního vzdělávání[4]^1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu
učitelů mateřské školy,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího
programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu
vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky[5]^8), která svým obsahem a
formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu
zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo

g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve
třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného
vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
speciální pedagogiku, nebo

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální
pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.​

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563...
4. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563...
5. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563...