Majka Petrošová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla by jsem vědět zda mi na práci vyychovatelky stačí mít maturitu a akreditovaný kurz asistenta pedagoga.
Předem děkuji za vaši odpověď

S přátelským pozdravem,

Majka Petrošová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vzdělání pro
práci vychovatelky', zaslané '23.09.2019 02:41:01' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XQWCK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odborná kvalifikace vychovatele je upravena v § 16 tohoto
zákona. Podstatný je absolvovaný obor vzdělání v rámci středního
vzdělávání. Dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) až h) získává vychovatel
odbornou kvalifikaci:

 

§  středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu vychovatelů nebo pedagogů volného času,

§  středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vykonáním jednotlivé zkoušky,
která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní
zkoušky z předmětu zaměřeného na vychovatelství,

§  středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání než je
uvedeno výše a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální
pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu učitelů základní
školy nebo střední školy.

 

Absolvování vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga v kombinaci s
dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání
než oboru zaměřeném na přípravu vychovatelů, pedagogů volného času nebo
učitelů předškolního vzdělávání není dostačující. 

 

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy