Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Halinárová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

vzdělání podle z. 108/2006 Sb.

Čekáme, až si Lenka Halinárová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Halinárová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jsem absolventkou Evangelické akademie - Vyšší odborné školy sociální práce, obor vzdělání: 75-41-N/003 Sociálně právní činnost, rok ukončení 2007.
Zajímalo mne, zda mé vzdělání odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb.

S přátelským pozdravem,

Lenka Halinárová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - vzdělání podle z. 108/2006 Sb." bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 19. 12. 2018 11:28:04, zaregistrováno bylo dne: 19. 12. 2018 19:49:54 pod číslem jednacím: MPSV-2018/255518.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]21/12/2018

1 příloha

* odpov p.Halin rov.pdf

737K [2]Download [3]View as HTML

číslo jednací MPSV-2018/255518-331/1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/vz...
2. https://www.infoprovsechny.cz/request/75...
3. https://www.infoprovsechny.cz/request/75...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Halinárová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.