Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Zikmund prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vyzvednutí zvířete

Čekáme, až si Jakub Zikmund přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jakub Zikmund

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem, zda bude možné po 21, 03. 2021 vyzvednout smluvené štěně z jiného okresu( mezi okresem Žďár nad Sázavou a Turnov). Vyzvednutí bylo záměrně posunuto až po 21. 03. 2021, kdy by mělo omezení skončit.
Prosím o informaci, zda bude možné vyzvednutí zvířete, další posunutí termínu vyzvednutí není možné.

S přátelským pozdravem, Zikmund Jakub

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vyzvednutí zvířete,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 11.3.2021 20:09:21
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05JUPVL.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05JZ00Y
Spis. značka: MV- 42874-2/KM-2021
Odesilatel: M-KM
Věc: Jakub Zikmund - žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Zikmund prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.