Výzva k zahájení stavebních prací - lávka přes Labe v Nymburce

Martina vznesl tento dotaz dotaz na Město Nymburk

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Vážený pane starosto,

prosím Vás o sdělení termínu prokazatelného doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení stavebních prací na zakázce "lávka přes Labe v městě Nymburce"

S přátelským pozdravem

Metznerová Martina

Povinný subjekt: Město Nymburk

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací

Město Nymburk

Dobrý den,

Vaše podání bylo zaevidováno v Evidenci dokumentů -

datum - 30.11.2020 14:58:51

věc - Žádost o informace podle dotaz - Výzva k zahájení stavebních prací - lávka přes Labe v Nymburce,

číslo jednací - MUNYM-/92930/2020

Městský úřad Nymburk

--457d07a6467427cd64edd3ac7d91c68d--

Jiri Myska, Město Nymburk

2 přílohy

K vaší žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla povinnému
subjektu doručena dne 30.11.2020 a zaevidována pod sp. zn.:
MUNYM-070/92930/2020/MYŠ k otázce: sdělení termínu prokazatelného doručení
výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení stavebních prací na zakázce
"lávka přes Labe v městě Nymburce", sdělujeme, že termín doručení výzvy
byl 03.09.2020.
Na základě vaší žádosti je informace poskytována pouze prostřednictvím
tohoto e-mailu.
S pozdravem

Mgr. Jiří Myška
vedoucí oddělení přestupkových agend
odbor správních činností
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
tel.: 325 501 533
[1]www.mesto-nymburk.cz
Mgr. Jiří Myška
vedoucí oddělení přestupkových agend
odbor správních činností
Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
tel.: 325 501 533
[2]www.mesto-nymburk.cz

References

Visible links
1. http://www.mesto-nymburk.cz/
2. http://www.mesto-nymburk.cz/