Výzva advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 7. sněmu České advokátní komory v roce 2017

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopie tohoto dokumentu, případně i jen odkazu k jeho stažení:

Výzva advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 7. sněmu České advokátní komory v roce 2017.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

epodatelna, ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

1 příloha

Dobrý den,
Vaše datová zpráva byla doručena a přijata k dalšímu zpracování elektronickou podatelnou České advokátní komory Instituce [ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA vyžaduje e-mail] dne 16.2.2017 v 7:42 hod.

Identifikátor dokumentu: e127-17.

Martina Kurzová
Epodatelna
Česká advokátní komora

ukázat citované pasáže

ePodatelna CAK, ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze Vám posíláme vyřízení Vaší žádosti.

S pozdravem

Pavla Dobrá
Epodatelna ČAK

ukázat citované pasáže

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D., přední odborník v oblasti trestního práva v České republice, se zabil skokem z okna domu na Senovážném náměstí.
Byl to nejen vynikající právník s obrovskými znalostmi trestního práva, ale i schopný pedagog, co dokázal udržet pozornost a ze zkoušky udělat skoro až příjemné místo, což je poměrně vzácná kombinace. Obrovská ztráta pro univerzitu i pro právo obecně... Čest jeho památce.
R.I.P.
טרענען

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Koncipienti budou moci nahlížet do spisů u krajského, vrchního a Nejvyššího soudu.
Zatím ještě v legislativním procesu.
Novelizované ustanovení trestního řádu bude vypadat takto::
Obhájce.
(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit svým koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.
(2) Obhájcem nemůže být advokát, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby.
(3) V trestním řízení nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník.
Zdroj: 30.8.2017, ceska-justice.cz, Irena Válová
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=...