Petr Belšán

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na území ČR došlo k poškození (nabourání) mého vozidla cizincem,
Vzhledem k tomu, že žádný servis v mém okolí nebyl ochoten jednat s pojišťovnou viníka (Německo), odvezl jsem svůj atomobil do autorizovaného servisu v Německu, který vše velmi rychle a bez průtahů vyřídil,
navíc mi nabídl, že havarované vozidlo odkoupí, což jsem přijal.
Pri odhlašování vozidla na dopravním inspektorátu v ČR mi však bylo řečeno, že havarované vozidlo musím nejprve přivézt zpět do ČR a na TK nechat udělat vývozní registraci.
Upozorňuji, že vozidlo je po nehodě nepojízdné.
Žiji v příhraničí s Německem, i presto jsou náklady na přepravu vozidla do ČR a zpět do Německa velmi vysoké,
Nedovedu si představit, že by se mi nehoda stala například ve Španělsku....

Zajímalo by mne, zda pro takovou situaci existují I jiná řešení
(kromě ekologické likvidace vozidla a předložení potvrzení, což mi bylo nabízeno dopravním inspektorátem)
než-li přetahovat vozidlo z jedné země do druhé pouze proto,
aby se na vozidlo pracovník TK podíval a zjistil, nafotil a zaznamenal pouze to,
co již je dávno v registraci vozidla a všude jinde zanešeno. (např. VIN-kód atd.)

Budu se těšit na odpověď,

S přátelským pozdravem,

V. Říha

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 13.3.2018 15:33:19
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Vývozní registrace u havarovaného vozidla

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 13.3.2018 15:33:19
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Vývozní registrace u havarovaného vozidla

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

2 přílohy

 

Naše čj. 92/2018-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane Belšáne,

 

Ministerstvu dopravy byla dne 13. 3. 2018 doručena Vaše žádost o informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění (dále jen „InfZ“).

 

Požádal jste o informace, zda existuje po Vámi popsané nehodě řešení jiné,
než je vyřízení vývozní registrace.

 

Jedno takové řešení existuje: musíte nechat vozidlo zaregistrovat v jiném
členském státě EU, v tomto případě pravděpodobně v Německu. (Firma, která
vozidlo odkoupila, bude potřebovat registrační doklady, Německo doklady
odebere a vydá nové.) Do deseti dnů od registrace (v Německu) je ale nutné
v ČR ohlásit změnu vlastníka (provozovatele).

 

Členský stát je pak povinen do 2 měsíců od zápisu oznámit ČR, že došlo
k registraci v dané zemi. Na základě tohoto oznámení bude v ČR vozidlo
odregistrováno.

 

Na závěr odpovědi ještě prosím dovolte několik upozornění. Informační
zákon předepisuje určité náležitosti kladení dotazů. Vaše žádost je
v záhlaví vedeno jako žádost Petra  Belšána, ale je podepsána jako V.
Říha. Není tak najisto určitelné, kdo žádost podává. Dále mi dovolte ještě
upozornit, že informační zákon se nevztahuje na poradenství v konkrétní
životní situaci, protože jde většinou o takzvané vytváření nových
informací. Nicméně jsme se Vám snažili ve vaši situaci vyjít vstříc nad
rámec zákona.

 

Budete-li mít v této věci ještě nějaké dotazy, obraťte se prosím přímo na
věcný odbor ministerstva, který problematiku řeší (odbor provozu
silničních vozidel) a bez odkazu na informační zákon. Kontakt: +420 2251
31200; [1][emailová adresa].

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jan Šindler
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mdcr.cz/