Využívání home office v souvislosti s výzvou ministra zdravotnictví

Odpověď na tento dotaz má zpoždění. Podle zákona by měla instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovědět okamžitě a od (podrobnosti)

Václav Petráň

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na tiskové konferenci konané dne 4.11.2021 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyzval firmy aby svým zaměstnancům opět umožnily pracovat v režimu home office s odůvodněním, že se jedná o efektivní opatření ke snížení šíření nákazy COVID-19.

V souvislosti s výzvou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se chci dotázat kolik zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu (ve služebním i pracovním poměru) reálně využívá home office, respektive výkonu práce a výkonu služby z jiného místa.

Dotazuji se na rozsah využívání home office na Ministerstvu průmyslu a obchodu od 4.11.2021 do dne vypracování odpovědi na tento dotaz. Žádám o konkrétní počet zaměstnanců, kteří alespoň v rozsahu jednoho dne využili režimu home office, celkový počet hodin odpracovaný zaměstnanci v režimu home office a průměrný počet dnů v týdnu/měsíci, kdy zaměstnanci využívali home office.

Předmětem dotazu není počet uzavřených dohod o výkonu služby z jiného místa a výkony práce z jiného místa, které nemusí odrážet skutečný rozsah využívání home office.

S přátelským pozdravem,

Václav Petráň

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 14.11.2021 10:51:26
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Využívání home office v souvislosti s výzvou ministra zdravotnictví
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C4BS0DD

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 14.11.2021 10:51:26

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 627275/2021
Datum zaevidování / Submission date: 15.11.2021 07:00:15
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]