Využití zařízení pro cyklisty

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání všech informací, které má MČ Praha 7 k dispozici o vytížení (využívání) cyklopruhů, cyklostezek a dalších zařízení pro cyklisty na svém území. Žádám o poskytnutí informací v takové podobě a za takovou dobu, jakou je má povinný subjekt k dispozici, a to ve strojově zpracovatelné podobě.

Poznámka: Dotaz je záměrně formulován otevřeně, protože nechci povinnému subjektu zbytečně přidělávat práci. Nevím, v jaké formě či podobě je má k dispozici, zda existují nějaké odhady, měření, jak často se provádějí a podobně a nechci, aby je úřad musel transformovat do nějaké konkrétní podoby.

Žádám pouze, abych je obdržel ve strojově zpracovatelné podobě, tj. např. jako spreadsheet, textový soubor a podobně, neboť logicky předpokládám, že v takové podobě je povinný subjekt obdržel.

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 25. 12. 2018 jsem podal MČ Praha 7 (dále jen povinný subjekt) žádost o informace týkající se využití zařízení pro cyklisty. Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) měl povinný subjekt odpovědět nejpozději do 9. 1. 2019.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt na žádost nijak nereagoval, nezbývá mi, než podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ. Vyzývám tímto povinný subjekt, aby ve lhůtě do sedmi dnů stížnosti sám zcela vyhověl nebo ji předal nadřízenému orgánu.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

3 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular