využití vzdělání VŠ

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla jsem Vás požádat o zjištění informací ke svému vzdělání.
Vystudovala jsem na Ostravské univerzitě sociální pedagogiku N 7507, prevence a resocializace 7502T014, ukončeno titulem Mgr. v roce 2008.

Od roku 2019 pracuji na základní škole jako školní asistent a vychovatel v družině.

Můj dotaz:
-můžu na základní škole učit jako pedagog
-pokud ano, tak které předměty a na kterém stupni
-můžu být i třídním učitelem v první třídě
-můžu být výchovným poradcem, metodikem bez praxe?

Jaké mám další možnosti v zaměstnání s uplatněním jako sociální pedagog.

Velmi děkuji za Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Monika Cigánková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - využití
vzdělání VŠ', zaslané '16.09.2020 12:12:44' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXRHCD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

jestliže jste vystudovala obor Sociální pedagogika, získala jste
kvalifikaci vychovatele (vychovatele školní družiny i vychovatele dle § 16
odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), dále
kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Kvalifikaci
učitele 2.st. ZŠ a SŠ získáte vzděláním v programu CŽV zaměřeném na
přípravu učitelů 2.st. ZŠ a SŠ (příp. SŠ) a to pro předměty odpovídající
charakteru magisterského studia. Které předměty to jsou, posoudí ředitel
školy.

Kvalifikaci učitele 1.stupně ZŠ získáte pouze magisterským vzděláním
zaměřeným na přípravu učitelů 1.stupně ZŠ. Jako výchovný poradce, příp.
metodik, můžete působit, jakmile si doplníte vzdělání dle vyhl. č.
317/2005 Sb.

S pozdravem

oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​