Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla jsem Vás požádat o zjištění informací ke svému vzdělání.
Vystudovala jsem na Ostravské univerzitě sociální pedagogiku N 7507, prevence a resocializace 7502T014, ukončeno titulem Mgr. v roce 2008.

Od roku 2019 pracuji na základní škole jako školní asistent a vychovatel v družině.

Můj dotaz:
-můžu na základní škole učit jako pedagog
-pokud ano, tak které předměty a na kterém stupni
-můžu být i třídním učitelem v první třídě
-můžu být výchovným poradcem, metodikem bez praxe?

Jaké mám další možnosti v zaměstnání s uplatněním jako sociální pedagog.

Velmi děkuji za Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem,

Monika Cigánková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - využití
vzdělání VŠ', zaslané '16.09.2020 12:12:44' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXRHCD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.