Výuka cizích jazyků s aprobací na ZŠ a možnost učit cizí jazyky na střední škole

Dagmar Sedláčková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Dagmar Sedláčková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení mého dotazu ohledně výuky pedagogického pracovníka – učitelka na střední škole.

Vystudovala jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta obor: anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ukončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Bc.
Po té jsem studovala na navazujícím magisterském studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta obor: učitelství anglického jazyka pro základní školy / učitelství německého jazyka pro základní školy. Studium bylo ukončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Mgr.
Nyní pracuji druhým rokem na střední škole, kde vyučuji anglický jazyk. Pan ředitel mě ale neustále tlačí do dalšího studia – pedagogické minimum, abych prý mohla učit i na střední škole, protože mám jen aprobaci na základní školu 2.stupeň.

Prosím Vás tímto o informace, jestli je nutné s mojí aprobací si dodělávat další vzdělání, abych mohla učit anglický jazyk i na střední škole.

Děkuji moc za zodpovězení mého dotazu.

Přeji pěkný den.

S přátelským pozdravem,

Dagmar Sedláčková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Výuka cizích
jazyků s aprobací na ZŠ a možnost učit cizí jazyky na střední škole',
zaslané '31.07.2023 13:49:04' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXJRGY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní magistro,

od 1.9.2023 nabyde účinnosti novela zákona o pedagogických pracovnících,
kterým budou sloučeny kvalifikační požadavky pro učitele 2.st. ZŠ a SŠ.
Navíc, pokud jste absolvovala učitelství cizího jazyka, tento jazyk jste
oprávněna vyučovat na 1.st. ZŠ, 2.st.ZŠ i na střední škole.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[1]www.msmt.cz

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Dagmar Sedláčková

# Datum narození:  1996-06-15

# Adresa: Osek nad Bečvou 218

# Adresa: 751 22 Osek nad Bečvou

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Obracím se na Vás s prosbou o zodpovězení mého dotazu ohledně výuky
pedagogického pracovníka – učitelka na střední škole.

 

Vystudovala jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a německý jazyk se
zaměřením na vzdělávání. Ukončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním
titulu Bc.

Po té jsem studovala na navazujícím magisterském studiu na Univerzitě
Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta obor: učitelství anglického
jazyka pro základní školy / učitelství německého jazyka pro základní
školy. Studium bylo ukončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu
Mgr.

Nyní pracuji druhým rokem na střední škole, kde vyučuji anglický jazyk.
Pan ředitel mě ale neustále tlačí do dalšího studia – pedagogické minimum,
abych prý mohla učit i na střední škole, protože mám jen aprobaci na
základní školu 2.stupeň.

 

Prosím Vás tímto o informace, jestli je nutné s mojí aprobací si dodělávat
další vzdělání, abych mohla učit anglický jazyk i na střední škole.

 

Děkuji moc za zodpovězení mého dotazu.

 

Přeji pěkný den.

 

S přátelským pozdravem,

 

Dagmar Sedláčková

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[2][FOI #9583 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [4]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

31/7/2023

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/
2. mailto:[FOI #9583 e-mail] ??
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://www.infoprovsechny.cz/
5. https://infoprovsechny.cz/help/officers