výuka AJ v MŠ - kvalifikace

Katka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o radu.
Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. Později jsem si ještě dodělala Učitelství anglického jazyka pro SŠ.
Mohla bych s touto kvalifikací vyučovat anglický jazyk i v MŠ a na 1. stupni ZŠ?
Pokud ne, jaké vzdělání je potřeba k tomu, abych mohla.
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina V.

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - výuka AJ v
MŠ - kvalifikace', zaslané '09.09.2022 22:54:35' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXLYLY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

 

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný
magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň
ZŠ, získala jste i odbornou kvalifikaci učitelky anglického jazyka pro 1.
stupeň ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Jana Kubiasová

-------------------------------------------------------

Ing. Jana Kubiasová

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 2215

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

www.msmt.cz

 

ukázat citované pasáže

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

ráda bych požádala o upřesnění odpovědi na můj dotaz 'výuka AJ v MŠ - kvalifikace'.
V odpovědi není nijak zmíněno vyučování AJ v MŠ.
Mohla bych tedy se svým vzděláním (viz dotaz a odpověď níže) vést kroužek AJ v mateřské školce? Kroužek by se konal 1x týdně/45 min. Pokud ne, jaké vzdělání bych potřebovala, abych takový kroužek vést mohla?
Děkuji za odpověď.
KV

Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. Později jsem si ještě dodělala Učitelství anglického jazyka pro SŠ.
Mohla bych s touto kvalifikací vyučovat anglický jazyk i v MŠ a na 1. stupni ZŠ?
Pokud ne, jaké vzdělání je potřeba k tomu, abych mohla.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný
magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň
ZŠ, získala jste i odbornou kvalifikaci učitelky anglického jazyka pro 1.
stupeň ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/vyuka_a...

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
výuka AJ v MŠ - kvalifikace', zaslané '16.09.2022 15:07:34' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXMGAN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, link https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavac... . Z předmětného dokumentu vyplývá, že se v mateřské škole neučí jednotlivé předměty, a to včetně předmětu anglický jazyk. Pozice učitele angličtiny tedy v MŠ není. Určitě je ale žádoucí přiblížit dětem v MŠ cizí jazyk, a to vhodnou formou, např. hrou, písničkou nebo básničkou. Tyto aktivity motivují žáky pro budoucí výuku konkrétního cizího jazyka na ZŠ. Jako absolventka studia Učitelství anglického jazyka a českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ jste nezískala odbornou kvalifikaci učitelky MŠ [musela byste si doplnit vzdělání, např. absovováním Bc. SP zaměřeného na přípravu učitelů MŠ podle odst. 1 písm. a) ZPP nebo absolvováním jednooborového Bc. SP zaměřeného na speciální pedagogiku podle § 6 odst. 2 písm. a) ZPP], ale v podstatě je možné, abyste - jak sama uvádíte - vedla zájmový kroužek anglického jazyka v MŠ. O způsobilosti vést tento kroužek z odborného hlediska rozhoduje ředitel školy, lze předpokládat, že Vaši odbornou kvalifikaci vyhodnotí jako vyhovující.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-... .

S pozdravem

Jana Kubiasová
-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže