Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o radu.
Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. Později jsem si ještě dodělala Učitelství anglického jazyka pro SŠ.
Mohla bych s touto kvalifikací vyučovat anglický jazyk i v MŠ a na 1. stupni ZŠ?
Pokud ne, jaké vzdělání je potřeba k tomu, abych mohla.
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Kateřina V.

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - výuka AJ v
MŠ - kvalifikace', zaslané '09.09.2022 22:54:35' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXLYLY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

 

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný
magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň
ZŠ, získala jste i odbornou kvalifikaci učitelky anglického jazyka pro 1.
stupeň ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Jana Kubiasová

-------------------------------------------------------

Ing. Jana Kubiasová

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 2215

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

www.msmt.cz

 

-----Original Message-----
From: Katka <[FOI #9385 e-mail] ??>
Sent: Friday, September 9, 2022 10:54 PM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci MŠMT <Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - výuka AJ v MŠ - kvalifikace

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Katka

# Datum narození:  1985-06-01

# Adresa: Dubského 390, Strakonice

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o radu.

Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě.
Později jsem si ještě dodělala Učitelství anglického jazyka pro SŠ.

Mohla bych s touto kvalifikací vyučovat anglický jazyk i v MŠ a na 1.
stupni ZŠ?

Pokud ne, jaké vzdělání je potřeba k tomu, abych mohla.

Děkuji za odpověď.

 

S přátelským pozdravem,

 

Kateřina V.

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[1][FOI #9385 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [3]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

9/9/2022

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[4]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9385 e-mail] ??
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/
4. https://infoprovsechny.cz/help/officers

skrýt citované pasáže

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

ráda bych požádala o upřesnění odpovědi na můj dotaz 'výuka AJ v MŠ - kvalifikace'.
V odpovědi není nijak zmíněno vyučování AJ v MŠ.
Mohla bych tedy se svým vzděláním (viz dotaz a odpověď níže) vést kroužek AJ v mateřské školce? Kroužek by se konal 1x týdně/45 min. Pokud ne, jaké vzdělání bych potřebovala, abych takový kroužek vést mohla?
Děkuji za odpověď.
KV

Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. Později jsem si ještě dodělala Učitelství anglického jazyka pro SŠ.
Mohla bych s touto kvalifikací vyučovat anglický jazyk i v MŠ a na 1. stupni ZŠ?
Pokud ne, jaké vzdělání je potřeba k tomu, abych mohla.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný
magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň
ZŠ, získala jste i odbornou kvalifikaci učitelky anglického jazyka pro 1.
stupeň ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/vyuka_a...

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
výuka AJ v MŠ - kvalifikace', zaslané '16.09.2022 15:07:34' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXMGAN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, link https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavac... . Z předmětného dokumentu vyplývá, že se v mateřské škole neučí jednotlivé předměty, a to včetně předmětu anglický jazyk. Pozice učitele angličtiny tedy v MŠ není. Určitě je ale žádoucí přiblížit dětem v MŠ cizí jazyk, a to vhodnou formou, např. hrou, písničkou nebo básničkou. Tyto aktivity motivují žáky pro budoucí výuku konkrétního cizího jazyka na ZŠ. Jako absolventka studia Učitelství anglického jazyka a českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ jste nezískala odbornou kvalifikaci učitelky MŠ [musela byste si doplnit vzdělání, např. absovováním Bc. SP zaměřeného na přípravu učitelů MŠ podle odst. 1 písm. a) ZPP nebo absolvováním jednooborového Bc. SP zaměřeného na speciální pedagogiku podle § 6 odst. 2 písm. a) ZPP], ale v podstatě je možné, abyste - jak sama uvádíte - vedla zájmový kroužek anglického jazyka v MŠ. O způsobilosti vést tento kroužek z odborného hlediska rozhoduje ředitel školy, lze předpokládat, že Vaši odbornou kvalifikaci vyhodnotí jako vyhovující.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-... .

S pozdravem

Jana Kubiasová
-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

-----Original Message-----
From: Katka <[FOI #9385 e-mail] ??>
Sent: Friday, September 16, 2022 3:07 PM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci MŠMT <Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]>
Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - výuka AJ v MŠ - kvalifikace

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

ráda bych požádala o upřesnění odpovědi na můj dotaz 'výuka AJ v MŠ - kvalifikace'.

V odpovědi není nijak zmíněno vyučování AJ v MŠ.

Mohla bych tedy se svým vzděláním (viz dotaz a odpověď níže) vést kroužek AJ v mateřské školce? Kroužek by se konal 1x týdně/45 min. Pokud ne, jaké vzdělání bych potřebovala, abych takový kroužek vést mohla?

Děkuji za odpověď.

KV

Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na pedagogické fakultě. Později jsem si ještě dodělala Učitelství anglického jazyka pro SŠ.

Mohla bych s touto kvalifikací vyučovat anglický jazyk i v MŠ a na 1. stupni ZŠ?

Pokud ne, jaké vzdělání je potřeba k tomu, abych mohla.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný

magisterský studijní program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň

ZŠ, získala jste i odbornou kvalifikaci učitelky anglického jazyka pro 1.

stupeň ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o

pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/vyuka_a...

-------------------------------------------------------------------

Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:

[FOI #9385 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže