Vytýkací dopis

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
žádám Vás o vytýkací dopis vedený pod spisovou značkou ZŠK 0372/2016 ze dne 10. 11. 2016.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer