Zaostřeno na Desítku

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

v minulých týdnech obdrželi obyvatelé Prahy 10 do poštovních schránek
následující 3 informační brožury:
brožura č. 1: Praha 10: Nabídka a novinky v sociálních a zdravotních službách
brožura č. 2: Praha 10 patří k nejvíce rozvíjejícím se městským částem metropole
brožura č. 3: Praha 10 má školství na vysoké úrovni

Vzhledem k tomu, že informační brožury byly do schránek distribuovány jednotlivě, tzn. postupně v časovém odstupu a ne naráz, někteří obyvatelé Prahy 10 obdrželi jen vybrané a někteří všechny brožury, žádáme tímto o poskytnutí následujících informací:

1.) ROZSAH VYTVOŘENÝCH INFORMAČNÍCH BROŽUR
a) Kolik druhů obdobných brožur bylo v poslední době vydáno pro rok
2013/2014? Známy nám jsou 3 výše zmíněné. Byly nějaké další?
b) Jaká je strategie pro vydávání těchto brožur? (řešené oblasti, jejich aktualizace, periodicita,..)
c) Na titulní straně brožur je uvedeno: "Vydání pro rok 2013/2014". Vyšly tyto brožury i pro rok 2012/2013 či dříve? Pokud ano, žádáme o jejich zaslání v PDF či skenů výtisků.
d) Jaký je vytištěný náklad jednotlivých brožur pro rok 2013/2014? (žádáme o rozpis)

2.) DISTRIBUCE INFORMAČNÍCH BROŽUR pro rok 2013/2014
a) Kdo všechno distribuci brožur prováděl? Žádáme o poskytnutí elektronických kopií všech uzavřených smluv.
b) Harmonogram, kde přesně na Praze 10 a v jakých doručovacích obdobích byly postupně brožury distribuovány, pokud to jasně nevyplývá z poskytnutých uzavřených smluv s distributory.
c) Konkrétní vyčíslení, kolik stála distribuce jednotlivých brožur v jednotlivých distribučních etapách.
d) Kolik kusů brožur se distribuovalo? Uveďte prosím po jednotlivých brožurách.
e) Jak a na základě čeho se určovalo, kam a kdy se jednotlivé brožury budou distribuovat?

3.) ZPRACOVATEL INFORMAČNÍCH BROŽUR pro rok 2013/2014
a) Kdo byl zpracovatelem brožur? Byl jeden dodavatel takzvaně na klíč, nebo šlo o více dodavatelů? Doložte prosím elektronickými kopiemi všech uzavřených smluv na realizaci brožur.
b) Jakou formou se prováděl výběr zpracovatel/lů brožur? Podle jakých kritérií?
c) Vyčíslete celkové náklady na výrobu všech brožur pro rok 2013/2014.
Náklady prosím rozepište po jednotlivých brožurách a minimálně podle následujících položek: příprava textů a redakční práce, fotografické práce, grafika, příprava tisku a tisk). U položek, které jste zpracovávali interními kapacitami, toto prosím uveďte včetně odborů, děkujeme.

4.) DOTAZY K JEDNOTLIVÝM BROŽURÁM A SOUVISEJÍCÍMU WEBU
a) Jak jste definovali potřebnost vzniku webu www.desitkapomaha.cz, který je s brožurami obsahově propojený?
b) Jaké jsou celkové náklady na vytvoření webu www.desitkapomaha.cz? Doložte to prosím elektronickými kopiemi všech uzavřených smluv nebo vyčíslením interní práce zaměstnanců úřadu.
c) Nikde není uveden autor jednotlivých textů, chybí informace o redakční radě. Kdo se jmenovitě konkrétně podílel na tvorbě textů do všech brožur?
d) Kdo je redakčně odpovědný za jednotlivé rozhovory v informačních
brožurách s těmito zvolenými zastupiteli: B. Zoufalíkem, V. Novákem, M. Jiráskovou, I. Cabrnochovou, M. Richterem a H. Novákovou?
e) Jsou v brožurách použity vždy fotografie skutečně pocházející z Prahy 10?
Nejde někdy o ilustrační fotografie z fotobanky? Např. je nápadná str. 10-11 v brožuře Praha 10 patří k nejvíce rozvíjejícím se městským částem metropole. Pokud ano, uveďte prosím seznam fotografií nepocházejících z Prahy 10 s odkazem na jednotlivé brožury.

S přátelským pozdravem,

Zaostřeno na Desítku, www.zaostrenona10.cz

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a8cc 3766 a8c0 336e 96e035649fd8.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 637 0cc6c500 infoprovsechny.cz 629df9d3ca3f7eb5cabee4749eb040da.zip

  5K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vytvoření a distribuce brožur o Praze 10', které jste 05.11.2013 v 19:13:29 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a8cc-3766-a8c0-336e-96e035649fd8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Vytvoření a distribuce brožur o Praze 10" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha