Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miloš Srdínko prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vytvořené nebezpečné ostrůvky

Čekáme, až si Miloš Srdínko přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Miloš Srdínko

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy
Dobrý den.
Prosím o informaci,která se týká ostrůvků na začátku a na konci obce Bohatice u České Lípy,je to zbytečné vyhazování peněz,snížení rychlosti v obci není možné řešit poměrně nebezpečnou překážkou v silničním provozu,nehledě k tomu,že u ostrůvku na výjezdu z Bohatic na Českou Lípu,je nedostatečně zpevněná krajnice,bylo by dobré zjistit kolik vozidel havarovalo v Bohaticích díky této překážce na vozovce.Děkuji Miloš Srdínko

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 24.8.2015 21:50:41
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Vytvořené nebezpečné ostrůvky

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 24.8.2015 21:50:41
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Vytvořené nebezpečné ostrůvky

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 24.8.2015 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno Vaše
podání  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), učiněné prostřednictvím
webového portálu [1]www.infoprovsechny.cz. Toto podání je následujícího
znění:

 

„Prosím o informaci,která se týká ostrůvků na začátku a na konci obce
Bohatice u České Lípy,je to zbytečné vyhazování peněz,snížení rychlosti v
obci není možné řešit poměrně nebezpečnou překážkou v silničním
provozu,nehledě k tomu,že u  ostrůvku na výjezdu z Bohatic na Českou
Lípu,je nedostatečně zpevněná krajnice,bylo by dobré zjistit kolik vozidel
havarovalo v Bohaticích díky této překážce na vozovce.“

 

Z takto formulované žádosti není zřejmé, co je předmětem Vašeho dotazu.
V tomto ohledu Vás tedy v souvislosti s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ vyzývám
k upřesnění Vaší žádosti, resp. konkretizování informace, která je
požadována. Pokud tuto žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy nedoplníte,
bude bez dalšího rozhodnuto o jejím odmítnutí.

 

Zároveň Vám v této souvislosti sděluji, že postupu vyřízení žádosti brání
nedostatek údajů ve Vaší žádosti, tj. adresa bydliště. Proto Vás v souladu
se zněním § 14 odst. 5 písm. a) InfZ vyzývám  k písemnému doplnění uvedené
žádosti o adresu bydliště. Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode
dne doručení této výzvy, bude Vaše žádost odložena. V případě, že žádost
doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy  Ministerstvo
dopravy obdrží doplnění žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel Odboru komunikace

 

[2]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

Vyřizuje: Tereza Kadlecová

Phone: +420 2251 31313

Email: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/
3. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miloš Srdínko prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.