Výstupy odborného posouzení oblasti údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků

Ing. Petr Beneš vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Petr Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o poskytnutí zadání pro dodavatele a výsupů od dodavatele k objednávce OŽD/1197/2018 včetně jejího dodatku, tedy o zadání a výstup/výstupy - odborného posouzení oblasti údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků.

žádám o zaslání dokumentů v elektronické formě na emailovou adresu: [email address]

Dne 24.9.2018 jsem, po jednání výboru životního prostředí, žádal o tyto informace osobně Bc. Martina Pecánka, tato moje žádost byla bohužel odmítnuta. Pevně věřím, že odeslání několika souborů elektronickou poštou bude dle zákona 106/1999 Sb. provedeno v souladu se zákonem a tedy bez zbytečného prodlení, ke kterému stále častěji ze strany ÚMČ dochazí.

S přátelským pozdravem,

Ing. Petr Beneš

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výstupy odborného posouzení oblasti údržby veřejné zeleně a úklidu chodníků“ bylo doručeno 25.09.2018 16:15:47 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-102052/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz