Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vendy prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vystupování dětí předškolního věku na veřejnosti

Čekáme, až si Vendy přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si u Vašeho MŠMT požádat o kvalifikovanou informaci o tom, zda je z psychologického hlediska přípustné s malými dětmi od 3 do 6 let nacvičovat programy např. lidových písní a tanců pro veřejná vystoupení.
Jsem učitelkou mateřské školy již 39 let a vím, jak je to pro některé děti stresující a deprimující - nácvik, i samotné vystoupení před cizími lidmi a v cizím prostředí. Odmítají chodit do školky, pomočují se, jsou plačtivé, bolí je bříško ap.
Jsou děti, které to zvládají dobře - ty mají možnost nacvičovat a vystupovat v zájmových spolcích, dle vlastní volby a volby rodičů.
Zajímá mě tedy názor odborníků, zda je možné, aby nás někdo nutil nacvičit s nejmenšími dětmi program a vystupovat s ním například v rámci oslav města, popř. která právní nebo jiná norma toto upravuje a zda je to vůbec přípustné z psychologického i lidského hlediska.
Děkuji za Vaši odpověď.

S přátelským pozdravem, Vendy

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Vystupování
dětí předškolního věku na veřejnosti', zaslané '25.04.2014 15:15:31' bylo
po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XFAEP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Informace pro všechny,

1 příloha

  • Attachment

    hlavickovy papir 2014 Rolencov Z dost o vyj d en k vystupovn d t p ed koln ho v k v x z h j.pdf

    311K Download View as HTML

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Kryčová Hana
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

29/4/2014

Vážená paní,

v příloze Vám zasíláme informace k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

-------------------------------------------------------

Ing. Hana Kryčová

odbor právní a správní

[1][1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 8

118 12 Praha 1

tel: +420 234 812 118

e-mail: [2][[2]email address]

[3]www.msmt.cz

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[[3]email address]
3. [4]http://www.msmt.cz/

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
4. http://www.msmt.cz/

Pohořelý Svatopluk, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní, vážený pane,

 

na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla zaslána žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci stanoviska MŠMT o
vhodnosti nácviku a vystoupení dětí na různých akcích pořádaných mateřskou
školou.

Nejdříve upřesňuji, že podání žádosti bylo posouzeno v souladu s § 37
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako dotaz na názor, tudíž se
nejedná o žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola může v rámci svého vzdělávacího procesu nacvičovat s dětmi
na různá vystoupení, při kterých si dítě rozvíjí formou vzdělávací nabídky
(přednes, recitace, zpěvu) dílčí vzdělávací cíle – rozvoj řečových
dovedností a komunikačních dovedností a kultivovaného projevu – viz
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) kapitola
5.2.1 Jazyk a řeč. Dále si v souladu s RVP PV kapitola 5.2.3 upevňuje své
sebepojetí, city a vůli. Veškeré činnosti musí být pro dítě pozitivní a
přinášet hezké a příjemné zážitky. Mateřská škola (MŠ) musí nabízet
činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti musí být přiměřené
věku, sílám a schopnostem dítěte.

Pokud se dítě při nácviku a samotné prezentaci činností na veřejnosti
necítí v pohodě, nemělo by být do těchto aktivit nuceno. Při zajištění
akcí musí MŠ respektovat individuální rozdíly dětí a nenutit dítě do
nácviku a následného vystoupení. Důležitá je také vzájemná spolupráce MŠ
s rodinou dítěte, která by vycházet z jejích vlastního zájmu a volby.

 

S pozdravem

 

-------------------------------------------------------

Mgr. Svatopluk Pohořelý

vedoucí oddělení

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Odbor vzdělávání

Oddělení předškolního, základního
a základního uměleckého vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 8

118 12 Praha 1

tel: +420 234 812 132

e-mail: [2][email address]

[3]www.msmt.cz

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vendy prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.