Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste JUDr. Libor Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výstavba v areálu Aritma

Čekáme, až si JUDr. Libor Novák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

JUDr. Libor Novák

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
s odkazem na příspěvek uveřejněný na facebookovém profilu MČ Praha 6 ze dne 7.6.2019 (13:45) týkající se výstavby bytového komplexu v bývalém areálu Aritma ve Vokovicích , bych rád požádal o zodpovězení a uveřejnění následujících informací:

1) Zaslání všech podkladů týkajících se výše zmíněného projektu (zejména finální plánovaný projekt na výstavbu)

2) Zaslání dopravní studie, která počítá s výstavbou cca 230 bytů v dané lokalitě a zahrnuje návrhy na řešení již tak problematické dopravní situace, zejména v dopoledních hodinách.

3) Zaslání informace, zda částka získaná od investora ve výši 5 mil. Kč bude opět investována do lokality Vokovice (informace prezentovaná Jakubem Stárkem, místostarostou a společností Crestyl).

4) Zaslání / zveřejnění dokumentu Memoranda, který byl podepsán mezi MČ P6 a společností Crestyl

5) Zaslání informace, jak byla tato výstavba ze strany MČ P6 projednána s obyvateli Vokovic a jakou zpětnou vazbu MČ P6 od obyvatel získala.

S přátelským pozdravem,

JUDr. Libor Novák

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Výstavba v areálu Aritma? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Výstavba v areálu Aritma? bylo doručeno 12.06.2019 08:28:58 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 199847/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

1 příloha

Dobrý den,
v příloze zasíláme informaci o prodloužení lhůty k vyřízení a výzvu k doplnění žádosti.
S pozdravem
Petr Flener
vedoucí oddělení metodiky a eGovernmentu
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

1 příloha

Dobrý den,

v příloze Vás vyrozumíváme o odložení Vaší žádosti.

S pozdravem
J.Vítová
oddělení metodiky a eGovernmentu
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste JUDr. Libor Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.