výstavba na Sadové

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hana Chalupská

Povinný subjekt: Městská část Brno-Sever

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych požádala o kopie územních a stavebních povolení včetně změnových rozhodnutí na dopravní, obytné a další stavby v prostoru Sadová - vymezeno ulicemi Kociánka, Křivého a Zaječím potokem vydaných v předchozích 5ti letech (včetně letošního roku 2016).

Dále žádáme o kopii těchto částí dokumentací dle přílohy 1 vyhlášky 499/2006:
A3E - údaje o souladu s uzemněplánovací dokumentace
A4H - navrhované kapacity stavby atd.
B4 - dopravní řešení

S díky za dokumenty ideálně elektronicky zaslané na moji e-mailovou adresu

S přátelským pozdravem,

Hana Chalupská

Eva Ševečková,

1 příloha

Vážená paní Chalupská, obdrželi jsme od Vás mailovou poštou žádost o
informace podle zákona 106/1999 Sb.. Vaše žádost se týká ulice Sadové a
lokality v blízkosti této ulice. Sadová ulice a tato lokalita nepatří do
správního obvodu Městské části Brno Sever.

Zašlete svoji žádost na Městskou část Královo Pole.

Tímto Vaši žádost považujeme za vyřízenou.

S pozdravem

 

Mgr. Eva Ševečková

vedoucí stavebního odboru

[1]logotypmailMČ Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47  BRNO
ID datové schránky: cqubvxs

[2]http://www.sever.brno.cz
Tel.:    545 542 240

E- mail:[emailová adresa]

 

References

Visible links
2. http://www.sever.brno.cz/