Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Svobodová Lenka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Výstavba na ppč. 2196/1 k.ú. Vratislavice

Svobodová Lenka vznesl tento dotaz dotaz na STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Svobodová Lenka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Svobodová Lenka

Povinný subjekt: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace o probíhajíí výstavbě na ppč. 2196/1 k.ú. Vratislavice nad Nisou a plánovaného záměru stavebníka na tomto pozemku včetně kopie platného stavebního povolení.

S přátelským pozdravem,

Svobodová Lenka

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výstavba na ppč. 2196/1 k.ú. Vratislavice“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu html, htm, txt, pdf, tiff, png, tif, xml, jpeg, jpg, gif s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Výstavba na ppč. 2196/1 k.ú. Vratislavice“ bylo doručeno 24.10.2017 17:25:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CJ MML 221171/17.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz

statutární m?sto Liberec, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6 příloh

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec
tel.: +420 485 243 111
fax: +420 485 243 113
datová schránka: 7c6by6u
e-podatelna: Instituce [Liberec vyžaduje e-mail] (nutný elektronický podpis)
e-mail: [emailová adresa]
web: www.liberec.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Svobodová Lenka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.