Výstavba Na pláni - Geosan Sigma

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Martin Šváb

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odbor majetku a investic ?
Vážená paní, vážený pane,

Developer Geosan Sigma plánoval v lokalitě Prahy 5, Na pláni, výstavbu bytových domů ve dvou etapách. Jedním z předpokladů bylo složení kauce na depozitní účet MČ Prahy 5. Po nesplnění podmínek k pronájmu pozemků se rozhodla MČ Praha 5 od smlouvy se spol. Geosan odstoupit a výstavbu zrušit. Spol. Geosan se brání soudně. Ve věci kauce Obvodní soud pro Prahu 5 vydal rozhodnutí o vrácení části kauce (ukončení věci 3.5.2016), které Rada MČ Praha 5 akceptovala svým usnesením č. 19/630/2016 z 11.5.2016.

Žádám zdvořile o informaci podle zákona 106/1999 Sb.:
1. Zaslání textu pravomocného rozhodnutí OS pro Prahu 5 č.j. 18 C 231/2014-258.
2. Jaká byla celková výše kauce?
3. Běží další soudní spory o výstavbu Na pláni se spol. Geosan (jaká č. jednací) ?
4. Pokud jsou některé další spory rozhodnuty, žádám zdvořile o zaslání textu pravomocných rozhodnutí soudu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Martin Šváb

Sekyrová Veronika, Ing., Městská část Praha 5

3 přílohy

Vážený pane inženýre,

 

v příloze Vám zasílám odpověď Mgr. Petera Kleina, pověřený vedením Odboru
Legislativního na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

S přáním hezkého víkendu

[1]cid:176074410@25112008-25AE

Ing. Veronika Sekyrová

asistentka sekretariátu OL

Tel: + 420 257 000 593

 

References

Visible links

Ing. Martin Šváb

Povinný subjekt: Sekyrová Veronika, Ing.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ÚMČ Praha 5
Odbor legislativní – Mgr. Peter Klein

Věc: Odpověď č. 106/1999 sb. z 10.6.2016 – žádost o doplnění.

Děkuji za rychlé zaslání textu rozhodnutí OS P5 č.j. 18 C 231/2014-258 ve věci MČ Praha 5 – Geosan, kauce Na pláni a za informaci o sporu sp.zn. 8 C 161/2014, žaloba Geosan na ÚMČ P5 o škodu 50.099.772,-Kč, žaloba zamítnuta, Geosan se odvolal k Nejvyššímu soudu, dosud nerozhodnuto.

Z porovnání částek, uvedených v rozsudku č.j. 18 C 231/2014-258 (vrácení kauce 5.000.000,-Kč snížené o odpočet nákladů řízení 8C161/2014 – 782.144,-Kč = 4.217.856,-Kč) a v usnesení Rady MČ5 19/630/2016 o vrácení části kauce 1.790.457,-Kč mi vychází, že MČ5 zatím nevrací částku 4.217.856 – 1.790.457 = 2.427.399,-Kč. To je částka, kterou uvádí rozsudek 18C231/2014 jako náklady, které ÚMČP5 požadoval od Geosanu na uvedení pozemků Na pláni do původního stavu a soud je nepřiznal.
V rozsudku se též uvádí částka 334.725,-Kč jako 68% nákladů řízení k úhradě k tíži ÚMČP5.

Doplňuji tedy dotaz:
1. Odvolal se ÚMČ P5 ve věci nepřiznaných nákladů na uvedení pozemků Na pláni do původního stavu ve výši = 2.427.339,-Kč, požadovaných od Geosanu úřadem MČP5?
2. Uhradil ÚMČP5 náklady soudního řízení, určené soudem ve výši 334.725,-Kč ?
3. V případě úspěchu spol. Geosan s dovoláním hrozí úřadu Prahy 5 úhrada
částky 50.099.772,-Kč (viz výše)
a nákladů řízení 782.144,-Kč, které si ÚMČ P5 odpočetl od vratky kauce?

Děkuji zdvořile za odpověď a doufám, že se podaří revitalizace lokality Na pláni, na kterou byla vyhlášena architektonická soutěž.
S pozdravem,

Ing. Martin Šváb

Sekyrová Veronika, Ing., Městská část Praha 5

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posílám Vámi požadované doplňující informace k žádosti č. 106/1999 Sb.

S přáním hezkého dne

Ing. Veronika Sekyrová
asistentka sekretariátu OL
Tel: + 420 257 000 593

ukázat citované pasáže

Ing. Martin Šváb

Povinný subjekt: Sekyrová Veronika, Ing.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji zdvořile za rychlé zaslání odpovědí na mé doplňující dotazy.

S pozdravem,

Ing. Martin Šváb