Výstavba infrastruktury Strašík

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane tajemníku,

dne 2.1.2017 jste odpověděl na dotaz vznesený panem Otto Kloudou týkající se přípravy resp. stavby vodovodu do chatové oblasti Strašík tak, že se jedná o fámu.

Mohl byste tedy objasnit jak je možné, že jeden z nabyvatelů Vašich rozparcelovaných pozemků

(o původní rozloze 13 828 m2, které jste jako 1/4 vlastník společně s pp.Sázavským, Panznerem a Wohankou odprodali v roce 2015 prostřednictvím MandM reality holding a.s. za cenu Kč 400,-/m2)

pan Jiří Švecký dnes prostřednictvím Hyperinzerce nabízí odprodej jedné části ze svých nabytých pozemků konkrétně 794 m2 (p.č.678/43, LV 1786) za cenu Kč 1185,-/m2.
Předmětný pozemek nabízí jako pozemek stavební, a to bez ohledu na skutečnost, že u všech původně 13 828 m2 pozemků - takže i u předmětných 794 m2 - LV 1786 je uvedeno, že jde zemědělský půdní fond - ornou půdu !

Nabídka odprodeje "stavebního" pozemku je navíc doplněna poznámkou, že :
"Nově vybudovaná příjezdová komunikace - IS (infrastruktura) : ve výstavbě - jaro 2017" !

Vysvětlete, kde pan Švecký asi přišel k podobné informaci o vlastně okamžitém zahájení výstavby infrastruktury na Strašík. Pozemky má od Vás, takže informace asi taky. Vy osobně ale tuto skutečnost odmítáte a dokonce nazýváte fámou!

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 414/2017 ze dne 4. 2. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Výstavba infrastruktury Strašík

Pane, paní,

do dnešního dne neexistují na MěÚ v Kouřimi doklady, které umožňují
výstavbu infrastruktury na předmětných pozemcích a ani žádosti o stavební
řízení týkající se infrastruktury.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník