Hrdlořezská zvonička

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, plánuje Správa železnic vést vysokorychlostní trať v lokalitě Hrdlořez Praha 9? Pokud ano, povede tato trať ve stávajících kolejích, nebo bude přidána další kolej? Kde lze vidět návrhy nebo dokumentaci k plánované vysokorychlostní trati? Jsou případné stavební práce související s vysokorychlostní tratí koordinovány s výstavbou tzv. Modernizace traťového úseku Praha –Libeň – Praha –Malešice?

Děkujeme

Hrdlořezská zvonička

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - vysokorychlostní trať Hrdlořezy byla doručena 2023-07-31 22:01:04.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1763734

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

  • Attachment

    52847 2023 SZ GR O25 Vyzva k doplneni zadosti udaje o zadateli Hrdlorezska zvonicka VRT VRT Hrdlorezy Modernizace 4.pdf

    231K Download View as HTML

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Výzva k doplnění žádosti - údaje o žadateli, Hrdlořezská zvonička, VRT VRT Hrdlořezy, Modernizace
číslo jednací: 52847/2023-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka