vysokorychlostní trať Hrdlořezy

Hrdlořezská zvonička vznesl tento dotaz dotaz na Správa železnic

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Hrdlořezská zvonička

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den, plánuje Správa železnic vést vysokorychlostní trať v lokalitě Hrdlořez Praha 9? Pokud ano, povede tato trať ve stávajících kolejích, nebo bude přidána další kolej? Kde lze vidět návrhy nebo dokumentaci k plánované vysokorychlostní trati? Jsou případné stavební práce související s vysokorychlostní tratí koordinovány s výstavbou tzv. Modernizace traťového úseku Praha –Libeň – Praha –Malešice?

Děkujeme

Hrdlořezská zvonička

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*******************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - vysokorychlostní trať Hrdlořezy byla doručena 2023-07-31 22:01:04.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1763734

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

  • Attachment

    52847 2023 SZ GR O25 Vyzva k doplneni zadosti udaje o zadateli Hrdlorezska zvonicka VRT VRT Hrdlorezy Modernizace 4.pdf

    231K Download View as HTML

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Výzva k doplnění žádosti - údaje o žadateli, Hrdlořezská zvonička, VRT VRT Hrdlořezy, Modernizace
číslo jednací: 52847/2023-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka