Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukre12 prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vysočina - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Čekáme, až si Lukre12 přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,
Lukáš

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 13.8.2019 15:35:46

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 12.8.2019 15:10:59 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1CD37V
Datum zaevidování: 12.8.2019 15:10:59
Váš osobní přístupový kód: KUJISE07J0HA
Vaše evidenční údaje:
Lukre 12, U nových domů II/11, 14000 Praha 4, [FOI #7823 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vysočina - Adresy obecních, městských ú...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1CD37VKUJISE07J0HA"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Baráková Lenka

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP00PSCRU
Značka : KUJI 64096/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Oddělení právní a KŽÚ
Věc : Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí in

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zde doplňuji údaje k dotazu, přestože nejsem povinnen vzhledem k tomu, že k vyřízení žádosti je nepotřebujete:
jméno: Lukáš Koucký, narození 20.9.1992, trvalé bydliště Sekerkovy Loučky 19.

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 16.8.2019 07:48:52

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 15.8.2019 18:06:14 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1CDR11
Datum zaevidování: 15.8.2019 18:06:14
Váš osobní přístupový kód: KUJISE07J0HA
Vaše evidenční údaje:
Lukre 12, U nových domů II/11, 14000 Praha 4, [FOI #7823 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Re: GINIS - Spisová služba (oddělení právní a krajské) - Výzva k doplněn...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1CDR11KUJISE07J0HA"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Baráková Lenka

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP00PSCTK
Značka : KUJI 65379/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Oddělení právní a KŽÚ
Věc : rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytn

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukre12 prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.