Výsledky řízení s firmou ENVISERVIS, s.r.o. v Rokytí a Genžích v Mutěnicích

Dotaz byl úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

píši Vám jménem spolku Čisté Mutěnice a žádám Vás touto oficiální cestou o poskytnutí informací ve věci správního řízení s firmou ENVISERVIS, s.r.o. se sídlem v Hodoníně, Legionářů 1501/4, PSČ 695 01
Identifikační číslo: 29218357 zastoupenou p. RNDr. Petrem Tkáčem a Michalem Sukem. Věc řešil OI Brno, oddělení ochrany vod
Ing. Milan Táborský v první polovině letošního roku.

Konkrétně nás zajímá jaké konkrétní nedostatky a pochybení provozovatele Váš úřad při místním šetření na dekontaminačních plochách v Rokytí a Genžích v obci Mutěnice psč. 696 11 stejně jako v následném šetření v souvislosti s těmito provozy shledal (prosím o přesnou specifikaci co a na které z těchto dvou provozů). Pokud byla, tak v jaké výši udělena provozovateli sankce a konkrétně za jaké z těchto pochybení a nedostatků + zdůvodnění výše. Dále žádám o informaci kdy bylo rozhodnutí vydáno, kdy nabylo právní moci, zda se provozovatel proti rozhodnutí odvolal popř. jaké námitky podal a jaké v průběhu řízení uvedl polehčující okolnosti. Dále nás zajímá jestli i nyní pokračuje v souvislosti s těmito provozy nějaké šetření a popř. kdy bude probíhat další místní šetření. A konečně jakým složkám státní správy a kdy bylo rozhodnutí IŽP odesláno.

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Jana Rambousková, Česká inspekce životního prostředí

1 příloha

Vážený pane,
 
v příloze zasíláme odpověď k Vaší žádosti o informace.
 
S pozdravem
Jana Rambousková
Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veřejností
 
 
Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími
soubor nebo odkaz:
Enviservis - odpověď žádost o informace

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v
přílohách z důvodu zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého
e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.